Запитання для самоконтролю до теми 5.

1. Який шар необхідно обрати для виконання штриховки?

2. Назвіть основні параметри команди "штриховка".

3. Який кут нахилу лінії штрихування розрізів і перерізів використовується на кресленику деталі?

4. В якій послідовності необхідно виконувати штриховку: до чи після нанесення розмірів і чому"

5.Чи дозволено одну й ту саму деталь штрихувати під різним кутом на зображеннях в межах одного кресленика?

Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:14 AM