Запитання для самоконтролю до теми 4

1. Який шар необхідно обрати для нанесення розмірів?

2. Назвіть варіанти нанесення лінійного розміру.

3.Опишіть послідовність виконання дій для нанесення розміру "радіус"?

4.Опишіть послідовність виконання дій для нанесення розміру "діаметр"?

5. Для яких цілей застосовують нанесення розмірів "базовий" і "розмірний ланцюг"?

Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:14 AM