Запитання для самокнотролю до теми 3.

1. Як обрати систему координат?

2. Як встановити необхідний шар?

3. Назвіть всі варіанти побудови відрізку?

4. Які є варіанти побудови кола?

5. Як працюють команди "відрізати-подовжити"?

Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:13 AM