Запитання для самоконтролю до теми 2

1. Як визначити необхідний формат кресленика?

2. Які шари застосовуються при побудові кресленика?

3. Назвіть основні команди панелі "Рисування"?

4. Які основні команди панелі "Редагування"

5. Як встановити новий шар?

Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:11 AM