Запитання для самоконтролю до теми 1.

1. Для яких цілей використовується комп'ютерна графіка?

2. Які основні складові системи комп'ютерної графіки Ви знаєте?

3. Які основні владки робочого стола Ви знаєте?.

4. Що таке "Графічна система комп'ютерної графіки?.

5. Дайте визначення поняттю "графічний редактор"?

Last modified: Thursday, 14 December 2017, 10:10 AM