Інформаційне повідомлення

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-методична iнтернет-конференція

 «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних  та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ»

 

25-26 квітня 2017 р.

м. Харків

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної інтернет- конференції «Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ», яка відбудеться в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті  25-26 квітня 2017 року.

 

 

Тематичні напрямки

конференції

 

1. Особливості викладання природничих дисциплін у технічних ВНЗ.

2. Сучасні проблеми викладання гуманітарних дисциплін.

3. Вдосконалення методик викладання техніко-технологічних дисциплін у сучасній вищій школі.

4. Сучасні методики інтеграції різних дисциплін при підготовці молодих фахівців.

5. Електронні засоби та дистанційні технології навчання.

6. Проблеми підготовки компетентних спеціалістів.

7. Теоретичні засади підвищення ефективності організації самостійної, виховної та наукової роботи студентів у технічних вищих навчальних закладах.

 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 


УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2017 року відправити:

–        заявку на участь у конференції за запропонованою формою;

–        текст доповіді, оформлений відповідно до вимог.

Конференція буде проводитися із застосуванням технології обговорення доповідей на сайті кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ХНАДУ.  

Для обговорення доповідей буде забезпечена публікація матеріалів на сайті у вигляді повних текстів у pdf-форматі.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ публікації

 

–        формат файлу – MS Word;

–        формат аркушу – А-4;

–        поля – 20 мм з усіх боків;

–        шрифт - Time New Roman, 14 pt;

–        міжрядковий інтервал – полуторний;

–        абзац – 10 мм;

–        обсяг доповіді – 2-3 сторінки;

всі рисунки і таблиці повинні бути згруповані та пронумеровані.

 

Назва статті посередині великими літерами (напівжирний шрифт);

П.І.Б. автора з вказівкою наукового ступеня та вченого звання, назва навчального закладу (повністю), e-mail автора – через 1 інтервал після назви тез, праворуч.

Текст статті – через 1 інтервал після відомостей про автора, з абзацу, вирівнювання  - по ширині.

Література – через 1 інтервал після тексту статті, посередині, оформлення літератури відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006.

Розміщення матеріалів:

–        надіслати текст доповіді та заявку на участь у конференції на електронну адресу конференції chemistry@khadi.kharkov.ua для подальшого розміщення оргкомітетом.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора та номеру обраного тематичного напряму конференції.

За зміст тез відповідальність несе автор.

Форма участі у конференції – заочна.

Участь у конференції  – безкоштовна.

За результатами конференції планується надання учасникам збірки матеріалів в електронному вигляді.

Last modified: Friday, 24 March 2017, 10:59 AM