Інформаційне повідомлення

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної конференції Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей – виклики часу та перспективи.

Конференція відбудеться 21 березня 2017 року на базі кафедри технології машинобудування і ремонту машин ХНАДУ.

 

Секції конференції:

  1. Перспективи та тенденції розвитку технічних спеціальностей ВНЗ України з врахуванням Європейського досвіду.
  2. Особливості викладання фахових дисциплін у технічних ВНЗ України.
  3. Підвищення якості підготовки фахівців на прикладі машинобудівної галузі.
  4. Впровадження новітніх технологій підготовки технічних кадрів.

 

 

Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати до 15 березня 2017 року на електронну адресу оргкомітету tmirm@ukr.net заявку на участь і тези з проблематики конференції обсягом до 2-х сторінок друкованого тексту.

Тези доповідей повинні бути оформлені в редакторі MS Word 97-2003 і відповідати наступним вимогам. Тексти тез потрібно оформляти у форматі А4; інтервал одинарний; шрифт 14; поля зліва – 3,0; справа – 1,5; вгорі, внизу – 2,0; чітко диференціювати тире (–) і дефіс (-).

Послідовність оформлення:

  1. Прізвища, ім’я та по батькові авторів повністю (по ширині без абзацу), вчений ступінь, вчене звання, посада,

нижче – назва установи, e-mail.

  1. Назва роботи (напівжирний шрифт, заглавними літерами).
  2. Текст.
  3. Список літератури – не більше 5 назв.
  4. Схеми та рисунки не приймаються.

У заявці на участь вкажіть, будь ласка:

–    ПІБ (повністю);

–    вчений ступінь, звання, посада;

–       місце роботи (повна назва установи та підрозділу);

–       адреса, телефон, факс, е-mail;

–       тема доповіді;

–       секція;

–       форма участі (очна або заочна);

–       потреба в технічних засобах для демонстрації матеріалів доповіді;

–       необхідність готелю чи гуртожитку для проживання.

 

Участь у конференції безкоштовна.

Публікація збірника тез буде здійснена у електронному вигляді на сайті ХНАДУ (http://af.khadi.kharkov.ua/fakultet.html) та розташована на файловому архіві ХНАДУ (http://files.khadi.kharkov.ua).

 Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування матеріалів для друку.

За зміст тез відповідальність несе автор.

 

Матеріали кращих доповідей за тематикою конференції будуть рекомендовані до публікації у збірнику наукових праць "Новий колегіум", який внесено до переліку фахових видань України з педагогічних наук.

 

Адреса оргкомітету: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, кафедра Технології машинобудування і ремонту машин, ауд. 421, роб. тел. (057) 707-37-33.

Завідувач кафедри, д-р техн. наук, проф. Подригало Михайло Абович.  

 

Ми будемо щиро вдячні Вам за дотримання форми заявки, параметрів тез, а також термінів їх відправки на нашу електронну адресу.

 

Сподіваємося на Вашу участь у конференції!

Last modified: Thursday, 9 March 2017, 12:10 PM