Інформаційне повідомлення

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

 Міжнародна науково-практична конференція

«СИНЕРГЕТИКА, МЕХАТРОНІКА, ТЕЛЕМАТИКА ДОРОЖНІХ МАШИН І СИСТЕМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУЦІ»

16 березня 2017 року, м. Харків, Україна

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, студентів та експертів у галузі синергетики, мехатроніки та телематики дорожніх машин та IT-технологій прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», яка відбудеться 16 березня 2017 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Основні тематичні напрямки конференції:

 • фундаментальні та прикладні дослідження у галузі синергетики, телематики та мехатроніки дорожніх машин та систем;
 • інформаційно-комунікаційні технології на транспорті;
 • проблеми інтеграції наукових досліджень, освіти, виробництва;
 • математичне моделювання прикладних задач;
 • розробка програмного забезпечення транспортної галузі та інтелектуальні системи управління;
 • інформаційні, комп’ютерні та хмарні технології в наукових дослідженнях та навчальному процесі;
 • передові світові практики викладання дисциплін в галузі синергетики, мехатроніки та телематики дорожніх машин.

Мови конференції

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення публікацій

За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції. Кращі доповіді будуть рекомендовані для публікації у розширеному вигляді у наукових журналах «Вісник ХНАДУ» і «Автомобільний транспорт», що входять до затвердженого МОН України переліку видань, в яких публікуються результати наукових досліджень, а також до міжнародних науковометричних баз даних Index Copernicus та DOAJ. З правилами оформлення статей можна ознайомитись за посиланням: http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja.html

Посилання на файл шаблону з вимогами до оформлення: https://goo.gl/bNiaq8

У публікацію можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів.

Доповіді та заявки учасників потрібно завантажити на сайт конференції (або надіслати на e-mail оргкомітету ktm.khnadu@gmail.com) у форматі MS Word (.doc, .docx), назва файлу має відповідати прізвищу першого автора доповіді. Заявки на участь та тексти доповідей необхідно надіслати до оргкомітету не пізніше 10 березня 2017 р.

Оплата участі в конференції

Участь у конференції безкоштовна. Вартість друкованого варіанту збірника матеріалів і програми конференції складає 80 грн.

Витрати на проживання, харчування та проїзд несуть учасники конференції.

Адреса оргкомітету і місце проведення: 61002, м. Харків, вул. Я. Мудрого, 25, кафедра комп’ютерних технологій та мехатроніки ХНАДУ. Проїзд до ст. м. «Пушкінська» або «Університет».

Сайт конференції: http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=354, e-mail:  ktm.khnadu@gmail.com

Відповідальний секретар конференції: Пронін Сергій Вікторович – доцент кафедри комп’ютерних технологій та мехатроніки ХНАДУ, моб. тел.: +38 050 181-22-74.

Технічний секретар конференції: Мнушка Оксана Василівна – асистент кафедри комп’ютерних технологій та мехатроніки ХНАДУ, моб. тел.:+38 067 576-78-63.

Реєстраційна форма

Подається в електронній формі для кожної доповіді (https://goo.gl/IfxWVQ). У формі необхідно вказати:

 • Прізвище
 • Ім'я
 • Місце роботи, посада
 • Вчене звання
 • Науковий ступінь
 • Службова адреса
 • Адреса електронної пошти
 • Телефон/факс
 • Назва доповіді
 • Напрям, за яким подається доповідь
 • Форма участі (очна/заочна)

Last modified: Monday, 20 February 2017, 9:30 PM