Завдання до теми 2

Практичні завдання:

 

Завдання 1. Користуючись даними табл. 2.2, здійснити горизонтальний і вертикальний аналіз зміни кількості та трансформації структури підприємств в Україні за розмірами та видами економічної діяльності. Зробити відповідні висновки.

Завдання 2. Користуючись даними табл. 2.3, здійснити горизонтальний аналіз зміни кількості підприємств в Україні за формами власності та організаційно-правовими формами. Зробити відповідні висновки.

Завдання 3. Користуючись даними табл. 2.4, оцінити показники розвитку підприємництва в Україні.

Завдання 4. На основі даних табл. 2.5 порівняти розвиток малого підприємництва в Україні та країнах Європейського Союзу.

 


Таблиця 2.2

Підприємства України за розмірами та видами економічної діяльності

Вид

економічної

діяльності

Кількість підприємств

1-й рік

2-й рік

всього

великі

%

середні

 %

малі

%

всього

Δ

Δ, %

великі

Δ

Δ, %

середні

Δ

Δ, %

малі

Δ

Δ, %

сільське, лісове та рибне господарство

46744

29

 

2533

 

44182

 

45045

 

 

20

 

 

2506

 

 

42519

 

 

промисловість

42564

233

 

4691

 

37640

 

39082

 

 

206

 

 

4616

 

 

34260

 

 

будівництво

29165

5

 

789

 

28371

 

24489

 

 

3

 

 

771

 

 

23715

 

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93643

106

 

2714

 

90823

 

82281

 

 

114

 

 

2676

 

 

79491

 

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

15148

32

 

1109

 

14007

 

13714

 

 

22

 

 

1108

 

 

12584

 

 

тимчасове розміщування й організація харчування

7700

1

 

246

 

7453

 

6587

 

 

1

 

 

242

 

 

6344

 

 

інформація та телекомунікації

13617

6

 

338

 

13273

 

11954

 

 

6

 

 

339

 

 

11609

 

 

фінансова та страхова діяльність

4333

1

 

293

 

4039

 

3797

 

 

1

 

 

263

 

 

3533

 

 

операції з нерухомим майном

32719

2

 

487

 

32230

 

30065

 

 

1

 

 

416

 

 

29648

 

 

професійна, наукова та технічна діяльність

29780

3

 

623

 

29154

 

24903

 

 

2

 

 

571

 

 

24330

 

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

15646

2

 

886

 

14758

 

13662

 

 

4

 

 

870

 

 

12788

 

 

освіта

2089

0

 

54

 

2035

 

1875

 

 

0

 

 

53

 

 

1822

 

 

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4307

0

 

266

 

4041

 

3937

 

 

0

 

 

280

 

 

3657

 

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2089

3

 

123

 

1963

 

1708

 

 

2

 

 

112

 

 

1594

 

 

надання інших видів послуг

3896

0

 

51

 

3845

 

3270

 

 

0

 

 

46

 

 

3224

 

 


Таблиця 2.3

Підприємства України за формами власності та організаційно-правовими формами

Підприємства

Кількість підприємств

1-й рік

2-й рік

Δ

Δ, %

приватне підприємство

201917

201788

 

 

державне підприємство

4042

4019

 

 

казенне підприємство

32

33

 

 

комунальне підприємство

11464

11438

 

 

іноземне підприємство

679

676

 

 

акціонерне товариство

15893

15571

 

 

товариство з обмеженою відповідальністю

453931

 

488205

 

 

товариство з додатковою відповідальністю

1311

 

1336

 

 

повне товариство

1337

1361

 

 

командитне товариство

384

387

 

 

асоціація

2203

2260

 

 

корпорація

565

560

 

 

консорціум

64

66

 

 

концерн

193

195

 

 

 

Таблиця 2.4

Показники розвитку підприємництва в Україні

Підприємства

Кількість підприємств

1-й рік

2-й рік

Δ

Δ, %

1

2

3

4

5

Кількість підприємства

великі підприємства

497

423

 

 

середні підприємства

16618

15510

 

 

малі підприємства

1915046

1958385

 

 

Чисельність працівників, тис. чол.

Великі підприємства

1915,1

1708,6

 

 

середні підприємства

2766,4

2632,7

 

 

малі підприємства

4115,2

3838,7

 

 

Середня чисельність працівників на 1 підприємстві, тис. чол.

великі підприємства

 

 

 

 

середні підприємства

 

 

 

 

малі підприємства

 

 

 

 

Обсяг виготовленої продукції (послуг, робіт), тис. грн.

великі підприємства

1426372,8

1745076,8

 

 

1

2

3

4

5

середні підприємства

1227101,8

1593199,4

 

 

малі підприємства

726976,4

945201,1

 

 

Середній обсяг виготовленої продукції (послуг, робіт)

 1 підприємством, тис. грн.

великі підприємства

 

 

 

 

середні підприємства

 

 

 

 

малі підприємства

 

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції (послуг, робіт), тис. грн.

великі підприємства

1742507,9

2053189,5

 

 

середні підприємства

1735894,2

2184376,8

 

 

малі підприємства

981300,1

1318974,1

 

 

Середній обсяг реалізованої продукції (послуг, робіт)

1 підприємством, тис. грн.

великі підприємства

 

 

 

 

середні підприємства

 

 

 

 

малі підприємства

 

 

 

 

 

Таблиця 2.5

Порівняльна характеристика розвитку малого підприємництва в Україні та країнах ЄС

Країни

Питома вага

1-й рік

2-й рік

Δ

Δ, %

1

2

3

4

5

Чисельність працівників, %

Україна

75,5

78,2

 

 

Болгарія

75,2

74,6

 

 

Естонія

78,0

78,0

 

 

Німеччина

62,3

63,1

 

 

Латвія

78,0

79,2

 

 

Литва

76,0

75,5

 

 

Польща

68,7

68,4

 

 

Словаччина

69,9

71,3

 

 

Чехія

69,2

68,6

 

 

Обсяг реалізованої продукції (послуг, робіт), %

Україна

60,4

60,9

 

 

Болгарія

68,4

69,5

 

 

Естонія

77,4

77,8

 

 

Німеччина

47,2

47,1

 

 

Латвія

78,1

77,6

 

 

Литва

65,1

66,6

 

 

Польща

55,8

55,9

 

 

1

2

3

4

5

Словаччина

54,6

54,8

 

 

Чехія

58,4

57,7

 

 

 

Завдання 5. Скориставшись прийомами SWOT-аналізу, розподілити наступні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища розвитку підприємництва в Україні за групами «сильні сторони», «слабкі сторони», «можливості», «загрози»: нерозвинута культура підприємництва; легкість реєстрації підприємницької діяльності; складності під час податкового адміністрування; активізація процесів об’єднання суб’єктів підприємництва; соціальна напруженість у суспільстві;  висока кваліфікація та низька вартість трудових ресурсів;  нестабільність законодавства; великий внутрішній ринок;  активізація процесів інтеграції національних економік; спрощена система оподаткування; складності при ліквідації суб’єктів підприємництва;  вигідне географічне розташування країни; використання Європейської мережі підприємств; несприятлива макроекономічна ситуація;  високий рівень корупції та регуляторного тиску; участь у рамковій програмі «Горизонт 2020» та програмі «COSME»; високий рівень тіньової економіки; низький рівень купівельної спроможності населення.

Результати розподілення факторів за групами представити в вигляді табл. 2.6.

Таблиця 2.6

SWOT-аналіз розвитку підприємництва в Україні

Фактори

Сильні сторони

Слабкі сторони

Фактори

внутрішнього середовища

 

 

 

 

 

 

 

Фактори

Можливості

Загрози

Фактори

зовнішнього середовища

 

 

 

 

 

Завдання 6. Представити в графічному вигляді організаційну структуру державного управління розвитком підприємництва в Україні, розмістивши в ієрархічному порядку наступні органи державної влади: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна фіскальна служба України, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, державні адміністрації в областях і районах. Опишіть повноваження зазначених органів державної влади в сфері управління розвитком підприємництва в Україні.

Завдання 7. Скориставшись даними веб-порталу Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws, представити у вигляді табл. 2.7 чинну нормативно-правову базу провадження підприємницької діяльності в Україні (не менше 5 нормативно-правових актів за кожним видом).

Таблиця 2.7

Нормативно-правова база розвитку

підприємництва в Україні

Нормативно-правові акти

Положення розвитку підприємництва, які регламентуються нормативно-правовими актами

Закони Верховної Ради України

Укази та Розпорядження Президента України

Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

Завдання 8. Ознайомитися зі Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 504-р. Сформувати концептуальну модель зазначеного нормативно-правового акту, представивши її у вигляді табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Концептуальна модель Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

Проблеми, що потребують вирішення

Шляхи і способи вирішення проблем

Очікувані результати вирішення проблем

проблема № 1

 

 

 

 

проблема № n

 

 

 

У висновках слід оцінити ймовірні ризики успішної реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Завдання 9. Власниками господарського товариства є 3 підприємця. Розмір внеску першого учасника склав 300 тис. грн., другого учасника - 250 тис. грн., третього учасника - 150 тис. грн. При цьому за звітний період підприємство отримало валовий дохід у розмірі 1850 тис. грн. при валових витратах підприємства в розмірі 2950 тис. грн. Визначити розмір боргових зобов'язань кожного з співвласників товариства в разі, якщо підприємство організовано у формі: акціонерного товариства; товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; повного товариства; командитного товариства за умови, що перший учасник є повним учасником, а другий і третій учасники - вкладниками.

Завдання 10. За результатами звітного періоду акціонерним товариством отримано дохід від реалізації продукції в розмірі 37550 тис. грн. При цьому собівартість річного випуску продукції склала 26350 тис. грн. За рішенням Загальних зборів акціонерів на виплату дивідендів направляється 25% чистого прибутку підприємства. Статутний фонд акціонерного товариства становить 45000 тис. грн. Акціонер А володіє привілейованими акціями на суму 5000 тис. грн. Акціонер Б володіє акціями на суму 10000 тис. грн., 40% з яких − привілейовані. Акціонери В і Г володіють простими акціями на суму 12000 і 18000 тис. грн. відповідно. Розмір дивідендів за привілейованими акціями становить 5% річних. Визначити суму дивідендів, яку отримає кожен з учасників акціонерного товариства.