Завдання до теми 7

Практичні завдання:

 

Завдання 1. До стартового капіталу підприємства належать такі види витрат (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Стартовий капітал підприємства

Види витрат

Сума, грн.

Одноразові витрати на створення підприємства

 

Капітальні витрати (придбання основних фондів)

 

Створення виробничого запасу (в разі потреби)

 

Інші одноразові витрати, пов’язані із запуском виробництва (ремонт приміщення та ін.)

 

 

 

 

Усього

 

 

Одноразові витрати на створення підприємства виділяються на: процес реєстрації фірми, одержання печатки і штампів, відкриття рахунків у банках, становлення на облік в органах статистики, податковій інспекції, держадміністрації та ін.

Якщо вибраний вид діяльності вимагає проходження дозвільної системи, розмір одноразових витрат значно зростає.

Придбання основних фондів необхідно планувати із врахуван­ням витрат на їх транспортування і пусконалагоджувальні роботи.

При виділенні коштів на формування виробничого запасу необхідно враховувати тривалість виробничого циклу і терміни реалізації продукції.

Якщо кошти від реалізації продукції починають надходити через тиждень після запуску виробництва, то і виробничий запас необхідно розраховувати не більше ніж на десять днів роботи підприємства, а не на квартал, півріччя або рік роботи. У такому разі витрати підприємства на оренду приміщень, електроенергію, заробітну плату та ін. у розмірі стартового капіталу можна не враховувати.

Якщо ж виробничий цикл займає півроку і більше, то в стартовому капіталі необхідно врахову­вати всі види витрат, які підприємство матиме до моменту надход­ження коштів від реалізації продукції.

 

Завдання 2. Після розрахунку розміру стартового капіталу необхідно визна­читися з джерелами фінансування підприємства та скласти баланс грошових витрат і надходжень.

Це документ, що дозволяє оцінити, скільки грошей необхідно вкласти в проект залежно від часу, тобто скільки грошей необхідно до початку реалізації проекту і вже в процесі виробництва. Що стосується джерел фінансування, то вони можуть бути різні: власні кошти, кредити, акції та ін.

Залучаючи кредитні ресурси до купівлі основних фондів, пога­шення тіла кредиту зазвичай проводиться за іншою схемою.

Відсотки за користування кредитом включаються в собівартість продукції, а кредит повертається з прибутку, тому складання графіка погашення кредиту і заповнення рядка «повернення тіла кредиту» табл. 7.2 здійснюється після розрахунку чистого прибутку в зведеній таблиці доходів і витрат підприємства.

Приклад графіка погашення кредиту (сума кредиту 500 тис. грн. під 24 % річних):

Завантаження кредиту – 500000.00 (грн.)

 

Погашення:

31.05.2013 – 50000.00 (грн.)

31.12.2013 – 50000.00 (грн.)

31.05.2014 – 100000.00 (грн.)

31.12.2014 – 100000.00 (грн.)

31.05.2015 – 100000.00 (грн.)

31.12.2015 – 100000.00 (грн.)

 

Таблиця 7.2

Повернення кредиту згідно з графіком погашення,

з виплатою банківського відсотка*

Період

1-ше півріччя 20___

2-ге пів­річчя 20___

1-ше

 півріччя 20___

2-ге півріччя 20___

1-ше пів­річчя 20___

2-ге

півріччя 20___

За весь період

Сума кредиту

500000

450000

400000

300000

200000

100000

% за кредит

60000

54000

48000

36000

24000

12000

234000

Повернення
тіла кредиту

50000

50000

100000

100000

100000

100000

500000

Примітка*: приклад повернення кредиту за 3 роки.

 

Завдання 3. Класифікація витрат на змінні і постійні (табл. 7.3) необхідна для розрахунку точки беззбитковості, яка показує, який обсяг продукції або послуг повинне реалізовувати підприємство для того, щоб не мати збитків від своєї діяльності.

Умовно-змінні витрати – це витрати, що змінюються в прямій залежності від рівня виробництва (пов’язані безпосередньо з виробництвом продукції).

Умовно-постійні витрати (накладні витрати) – це витрати, які залишаються незмінними при зміні рівня виробництва (орендна плата, плата за теплопостачання та ін.).

Якщо оплата праці всього персоналу підприємства здійснюється погодинно, відповідно до посадових окладів, то витрати за даною статтею і соціальні відрахування будуть належати до постійних витрат.

                                                                                                                                         Таблиця 7.3

Розрахунок змінних і постійних витрат

Стаття калькуляції

Змінні витрати

Постійні витрати

Сировина і матеріали

 

 

Паливо

 

 

Електроенергія

 

 

Оплата праці:

 

 

  • управлінського персоналу;

 

 

  • основних працівників

 

 

Соціальні відрахування:

 

 

  • управлінського персоналу;

 

 

  • основних працівників

 

 

Орендна плата

 

 

Реклама

 

 

Відсоток за кредитом

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Завдання 4. Калькуляція собівартості продукції на підприємстві складається для визначення відпускної ціни одиниці товару (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Калькуляція собівартості і розрахунок відпускної ціни продукції, грн.


пор.

Стаття
калькуляції

Продукт (послуга) 1

Продукт (послуга) n

Усього

1

Сировина і матеріали

 

 

 

2

Оплата праці

 

 

 

3

Орендна плата

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повна собівартість продукції

 

 

 

 

Прибуток

 

 

              

 

Відпускна ціна без ПДВ

 

 

 

 

Відпускна ціна з ПДВ

 

 

 

Якщо підприємство працює на фіксованому 10% податку, відпускна ціна розраховується без податку на додану вартість (ПДВ).

Якщо підприємство працює на загальній системі оподаткування, то витрати, які підприємство має з врахуванням ПДВ, повинні в калькуляції враховуватися без ПДВ. Для цього статтю «Витрати з ПДВ» зменшують на 16,67% (одну шосту).

Прибуток розраховується за прийнятою нормою прибутку від повної собівартості продукції. Якщо ціна встановлюється на рівні ринкових цін, то прибуток розраховується як різниця між ціною і повною собівартістю.