Завдання до теми 4

Практичні завдання:

 

Завдання 1. Привести загальні відомості про пі­дприємство, розрахунок капітальних витрат і виробничих витрат на планований обсяг збуту, змінні та постійні витрати на виробництво продукції, кошторис поточних витрат.

Всі розрахунки необхідно подати у формі таблиці.

До загальних відомостей про підприємство належать: опис місця розміщення підприємства; наявність необхідних транспортних зв’язків, інженерних мереж (електроенергія, вода, тепло, каналізація, зв’язок та ін.), ресурсів; близькість до ринку збуту; інформація про виробничі приміщення та відомості про умови оренди (табл. 4.1).

 

Таблиця 4.1

Розрахунок потреби у виробничих площах

Тип приміщень

Площа, м2

Ставка
 плати, грн./м2/міс.

Сума
орендної плати, грн./міс.

Загальна площа

 

 

 

у тому числі: офісні приміщення

 

 

 

виробничі приміщення (гараж)

 

 

 

складські приміщення (відкрита територія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та ін.

 

 

 

 

Також необхідно передбачити витрати на поточний ремонт приміщень. Дана сума витрат буде складовою частиною стартового капіталу.

Наступним кроком у розробці виробничого плану є розрахунок потреби в основних фондах (табл. 4.2).

Слід врахувати, що амортизація нараховується лише на власні основні фонди, а на орендовані або взяті на умовах лізингу активи амортизацію нараховує орендодавець або лізингова компанія.

Кількість груп у таблиці 4.2 визначається залежно від виду діяльності і від складу основних фондів.

При визначенні норми амортизації враховуються мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів відповідно до Податкового кодексу України.

 

Таблиця 4.2

Розрахунок вартості основних фондів і амортизаційних відрахувань

Найменування об’єктів
основних фондів

Кількість, шт.

Вартість об’єкта, грн./шт.

Загальна вартість, грн.

Річна норма амортизації, %

Річна сума
амортизаційних відрахувань, грн.

1

2

3

4

5

6

Розрахунок

 

 

гр. 2 · гр. 3

 

гр. 4 · гр. 5/100

група 1 – земельні ділянки

 

 

 

 

 

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

 

 

 

 

 

група 3 – будівлі

 

 

 

 

 

споруди

 

 

 

 

 

передавальні пристрої

 

 

 

 

 

група 4 – машини та обладнання

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

електронно-обчислювальні машини

 

 

 

 

 

група 5 – транспортні засоби

 

 

 

 

 

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

 

 

 

 

 

група 7 – тварини

 

 

 

 

 

група 8 – багаторічні насадження

 

 

 

 

 

група 9 – інші основні засоби

 

 

 

 

 

група 10 – бібліотечні фонди

 

 

 

 

 

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

 

 

 

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди

 

 

 

 

 

група 13 – природні ресурси

 

 

 

 

 

група 14 – інвентарна тара

 

 

 

 

 

група 15 – предмети прокату

 

 

 

 

 

група 16 – довгострокові біологічні активи

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

х