Завдання до теми 5

Завдання 1. Скориставшись методичними вказівками до практичних занять (с. 22-23) та вихідними даними (додаються),  здійснити діагностику структури капіпату підприємства.

Завдання 2. Скориставшись методичними вказівками до практичних занять (с. 24-25) та вихідними даними (додаються),  здійснити діагностику грошових потоків підприємства.