Завдання до теми 3

Завдання 1. Скориставшись методичними вказівками до практичних занять (с. 15-16) та вихідними даними (додаються),  здійснити діагностику фінансових результатів діяльності підприємства. Результати розрахунків проілюструвати стовпчиковою діаграмою.