Завдання до теми 2

Завдання 1. Скориставшись методичними вказівками до практичних занять (с. 6-12) та вихідними даними (додаються),  здійснити експрес-діагностику структури майна підприємства та джерел його фінансування. Результати розрахунків проілюструвати стовпчиковими діаграмами.

Завдання 2. Скориставшись методичними вказівками до практичних занять (с. 13-14) та вихідними даними (додаються), скласти схеми фінансуванння активів підприємства та ідентифікувати модель фінансування активів, що має місце на досліджуваному підприємстві.