Завдання до теми 1

Шановні студенти, на основі вище наведеного матеріалу Вам необхідно  самостійно побудувати кресленик машинобудівної ливарної деталі типу "Корпус".

Зразок виконання завдання представлений в Методичних вказівках...стор.22