Завдання до теми 1

Шановні сиуденти, на основі вище наведеного матеріалу Вам необхідно  самостійно побудувати кресленик машинобудівної деталі типу "Штуцер".

Варіант штуцера видається викладачем індивідуально кожному студенту.