Завдання до теми 1

Шановні студенти, в даному завданні Вам необхідно вирішити комплексну задачу на побудову геометричних обводів.

Виконання графічної частини завдання слід починати після засвоєння основних положень теорії спряжень. (Методичні вказівки...., стор. 5-10) та вивчення можливостей побудови лекальних кривих (Методичні вказівки...., стор.10-21).

Варіанти для виконання індивідуального завдання представлені в методичних вказівках...., стор.22-36.

Варіант обрати за списком в журналі.