Завдання до теми 8

Шановні студенти, в даному розділі, на основі вище наведеного матеріалу, Вам необхідно індивідуально виконати завдання за наведеними варіантами, які представлені на  стор. 86-93 методичних вказівок...