Завдання до теми 7

Шановні студенти, в даному розділі наведені основні кроки для виконання друку кресленика, (стор. 43-45 методичних вказівок...)