Завдання до теми 6

Шановні студенти, в цьому розділі наведені основні вимоги до оформлення кресленика і заповнення основного напису у відповідності з ГОСТ та ДСТУ (стор. 40-43 методичних вказівок....)