Завдання для виконання теми 2

Шановні студенти, в данному розділі Вам необхідно ознайомитись з основними етапами виконання кресленика (стор. 8-9 методичних вказівок...).