Weekly outline

 • 20 February - 26 February

  Змістовий модуль 1.Основи теорії тестів та методологія тестування

  Тема 1. Основи теорії тестів

  Мета: визначити сутність ключових понять теми («тест», «тестування», «результат тестування», «комплекс, батарея тестів», "інформативність", "надійність", "стабільність", "узгодженість" та "еквівалентність тестів"); виокремити етапи зародження вчення про тести,  охарактеризувати класифікацію рухових тестів та узагальнити властивості тестів.

  • 27 February - 5 March

   Змістовий модуль 1. Основи теорії тестів та методологія тестування

   Тема 2. Методологія тестування. Педагогічна оцінка результатів тестових вимірювань.

   Мета: ознайомитися з особливостями вибору тестів, умовами і частотою проведення тестування, реєстрації результатів тестування; навчитися переводити результати тестових випробувань у бальну систему.