Структура за темами

 • Секція 1


  Дослідження шляхів і засобів підвищення    ефективності підготовки фахівців з економіки та підприємництва у вищому навчальному закладі,

  їх конкурентоспроможності на міднародному рівні


                                                                                     

 • Секція 2  Дослідження 

  шляхів і засобів 
  підвищення ефективності 

  організації 
  самостійної та наукової роботи студентів

  • Секція 3

   Визначення ролі сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців з економіки та підприємництва

   • Секція 4

    Проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту

    • Секція 5

     Проблеми розвитку методології організації навчальних дисциплін щодо підготовки фахівців з економіки та підприємництва в умовах інтеграції вітчизняної освіти у міжнародний простір