Всеукраїнська науково-методична iнтернет-конференція «ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ВНЗ» : All participants

Filters