Навчальна дисципліна "Самоменеджмент" належить до циклу вибіркових цисциплін професійно-орієнтованиої підготовки фахівців напрямку підготовки 073 "Менеджмент" за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр.