Дисципліна "Державне регулювання економіки" належить до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки спеціалістів за напрямом "Економіка підприємства".