Курс-ресурс з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Комп'ютерна графіка" призначений для студентів механічного факультету 1 курсу