Діагностика в системі управління (к.е.н., доц. Догадайло Яна Вікторівна)