Управління результативністю (к.е.н., доц. Догадайло Яна Вікторівна)