В структурі компонентів освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності 051 "Економіка" дисципліна "Фінансовий менеджмент" належить до циклу вибіркових компонент. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань з управління фінансами підприємства, управління операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання. В межах вивчення дисципліни здобувачі ЗВО також отримують відповідні фахові компетентності шляхом виконання курсової роботи.