Підготовка                              _____Доктора філософії_______________

в галузі знань                         _____27 – «Транспорт»________________

спеціальності                         _____275.03 – «Транспортні технології _____(на автомобільному транспорті)»

за освітньою програмою      ___«Транспортні системи»_____________