метою курса є розвинути в аспірантів дослідницькі навики в області методологічних основ менеджменту, а також надати нові теоретичні знання щодо процесу формування сучасних моделей, концепцій менеджменту, практичні навички та вміння застосовувати основні положення теорії менеджменту для розкриття причин та пошуку джерел розвитку у конкретному предметному напрямку.