Навчальна дисципліна належить до циклу обовязкових навчальних дисциплін підготовки бакалаврів спеціальностей: 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 193 "Геодезія та землеустрій".

Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування студентами теоретичних, наукових, нормативних і організаційних основ метрології і стандартизації та формування знань, вмінь і навичок у сфері нормативної бази будівельних матеріалів для дорожнього будівництва та вимірювань у сфері дорожнього будівництва.

 

Підготовка фахівців до самостійного рішення виробничих функцій та типових задач у галузі проведення наукових досліджень та їх використання в практичній діяльності науковця та будівельника автомобільних доріг.

Курс охоплює три головні напрямки: фундаментальні принципи і закономірності фізико-хімічної механіки та колоїдної хімії дисперсних систем; фізико-хімічні основи технології, міцності та довговічності асфальтобетонів; фізико-хімічні основи структуроутворення, міцності та довговічності цементних бетонів.