Дисципліна викладається студентам 3 курсу механічного факультету