Курс транспортные системы предназначен для студентов направления транспортные технологий


У конспекті лекцій розкриваються основні положення теорії систем, системного аналізу та управління, подано необхідні методичні матеріали для само­стійного вивчення дисципліни. Наведено відомості про основні напрям­ки сучасних системних досліджень, застосування системного під­ходу в управлінні та методи моделювання систем, інформаційної підтримки системного аналізу різних по природі систем.

Дистанційний курс «Логістика»  призначений для підготовки фахівців в галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». 
Мета її вивчення - отримання знань про основні поняття та концепції логістики, логістики запасів, складування, транспортної логістики, логістики виробничих процесів та збутової логістики. Курс розрахований на 17 тижнів.
Дистанційний курс «Логістика» призначений для підготовки фахівців в галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура».
Мета її вивчення - отримання знань про основні поняття та концепції логістики, логістики запасів, складування, транспортної логістики, логістики виробничих процесів та збутової логістики. Курс розрахований на 17 тижнів.