Управління ланцюгом постачань - дисципліна, що згідно навчальному плану ХНАДУ відноситься до блоку дисциплін вільного вибору студента циклу дисциплін професійної підготовки і викладається студентам-магістрантам факультету транспортних систем спеціальності 275 - "Транпортні технології (за видами транспорту)", спеціалізації 275.03 - "Транспортні технології (автомобільний транспорт)".