В дисципліні викладено концепцію і основні принципи аналітичного моделювання транспортних процесів і систем. Розглянуті питання представлення транспортних процесів у теорії ймовірностей, застосування теорії масового обслуговування при дослідженні транспортних процесів, надійності елементів транспортних систем.

Дисципліна «Інноваційні технології розвитку транспортних систем» є обов`язковою дисципліною циклу формування глибинних професійних знань. Дисципліна «Інноваційні технології розвитку транспортних систем» ґрунтується на вивченні дисциплін «Фундаментальна та прикладна математична підготовка», «Методи наукових досліджень», «Моделювання транспортних процесів», «Взаємодія видів транспорту», «Логістичне управління», «Інтегровані транспортні системи».