Дисципліна “Податковий менеджмент” відноситься до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності – автомобільний транспорт)».