Контрольні питання до теми 7

1. Що означає екологічний аудит?

2. З¢ясуйте необхідність впроваження екоаудиту з розвитком в Україні ринкових відносин та приватиза-ції? Наведіть приклади.

3. Що таке оптимальна якість навколишнього середовища?  Яким механізмом вона забезпечується? Роль в цьому процесі екоаудиту.

4. Зхарактеризуйте типи екологічного аудиту, їх цілі, функції?

5.Яке значення має аудит для підприємства?

6. Які об¢єкти підлягають аудитованню?

7. В чому полягає процедура визначення екологіч-ної відповідності при проведенні експрес-оцінки?

8. Які головні задачі вирішує екоаудиторська група для оцінки стану підприємства , на які основні етапи можна поділити цю роботу?

9. Дайте характеристику основним методам оздоровлення грунтів?

10. Яку структуру має  типовий процесс екоаудиту?

Остання зміна: середа 25 квітень 2018 06:37