Контрольні питання до теми 1

  1. Яка особливість відносин природи і суспільства обумовлює виникнення сучасної глобальної екологічної ситуації?
  2. Назвіть загальні екологічні проблеми, якими спричинена сучасна кризова екологічна ситуація?
  3. Схарактеризуйте основні етапи розвитку приро-доохоронної діяльності?
  4. Що спонукало до появи поняття “якість середовища”?
  5. Що відрізняє між собою природні та антропогенні зміни довкілля?
  6. Як ви розумієте зміст управління якістю середовища, його мету, предмет та об¢єкт?
  7. Навести відмінні ознаки елементів структури екологічного контролю.
Остання зміна: вівторок 24 квітень 2018 07:57