Контрольні питання до теми 2

1. Визначте переваги методу біоіндикації перед інструментальними методами оцінки стану природного середовища.

2. З'ясуйте сутність біоіндикації. Основні методи біоіндикації.

3. Форми біоіндикації.

4. Сформулювати основні принципи біоіндикації.

5. Які показники можна використовувати як абсолютні стандарти в біоіндикації?

6. Які показники можна використовувати як відносні стандарти в біоіндикації?

7. Можливі варіанти зміни вихідних параметрів біологічних систем на антропогенний вплив.

8 Специфічна і неспецифічна індикація.

9. Рівні біоіндикації, їхня характеристика - об'єкти, показники.

10.  Критерії при виборі біоіндикаційних показників.

11. Можливості і практичне значення біоіндикації.

12. Біоіндикація і шість основних груп біологічних дисциплін.

13. Поняття «біоіндикатор», класифікація біоіндикаторів.

14. Пряма і непряма біоіндикація. Приклади.

15. Позитивні і негативні біоіндикатори. Приклади.

16. Типи чутливості біоіндикаторів. Рання й акумулятивна біоіндикація.

17. Вірогідність біоіндикації. Групи індикаторів по ступені вірогідності результатів. Приклади.

18. Вимоги до біоіндикаторів, критерії добору біоіндикаторів. Приклади.

19. Критерії до вибору біоіндикаторів при фітоіндикаційних дослідженнях.

Последнее изменение: Среда, 14 Февраль 2018, 20:43