Перелік дисциплін зі спеціальності

Історія та культура України
Українська мова (за професійним спрямуванням) 
Філософія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Вища математика
Фізика
Інформаційні технології
Інженерна та комп'ютерна  графіка
Економічна теорія
Екологія
Основи метрології та електричні вимірювання
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Теоретичні основи електротехніки
Електроніка та мікросхемотехніка
Електричні машини
Прикладна механіка
Теорія автоматичного керування
Теорія електропривода
Електричні системи і комплекси ТЗ
Проектування електрообладнання АТЗ
Діагностика електрообладнання АТЗ
Психологія*
Правознавство*
Політологія*
Соціологія*
Автомобілі
Двигуни АТЗ
Електротехнічні матеріали
Теоретична механіка
Маркетинг
Менеджмент
Теорія електромобілів
Мікропроцесорні пристрої
Основи САПР ЕСКТЗ
Моделювання електромеханічних систем
Бортові обчислювальні комплекси АТЗ
Теорія надійності мехатронних систем 
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика
Кваліфікаційна практика
Дипломне проектування
Фізична культура
Остання зміна: п'ятниця 27 січень 2017 22:25