Тема 8 Основи академічного письма

Теоретична частина:

1 Основні засади академічного письма

2 Правила використання об’єктів інтелектуальної власності

3 Академічний текст: організація та технологія роботи

Практична робота 8: Написання наукової статті

Самостійна робота: Особливості структурування та оформлення наукових текстів

Остання зміна: вівторок 31 серпень 2021 12:42