Задачи по физике

http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/assign/view.php?id=27527