Теми тижня

 • Розділ 1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ

  • Тема 1. Основні системи і конструктивні елементи залізобетонних мостів

   • Коротка історія розвитку залізобетонних мостів.
   • Матеріали та вироби для залізобетонних мостів.
   • Основні системи залізобетонних мостів та область їх застосування.
   • Конструкція проїзної частини залізобетонних мостів.

    

   • Тема 2.Конструкція прогонових будов балочних залізобетонних мостів.

    • Види балочних мостів та область їх застосування.
    • Плитні прогонові будови з ненапруженою та напруженою арматурою.
    • Балочні ребристі прогонові будови з ненапруженою арматурою.
    • Розрізні прогонові будови з діафрагмами та без діафрагм. Деталі їх конструкцій: монтажні стики, особливості армування.       
    • Тема 3. Ребристі розрізні та температурно-нерозрізні прогонові будови з попередньо-напруженого залізобетону.

     • Конструкція прогонових будов з суцільних прогонових балок з натягненням арматури до бетонування та складених по довжині з коротко мірних блоків з натягненням арматури після бетонування.
     • Конструкції стиків.
     • Види попередньо- напруженої арматури, типи пучків та анкерів.
     • Способи об’єднання прогонових будов в температурно-нерозрізні.
     • Тема 4. Нерозрізні та консольні балочні мости з попередньо-напруженого залізобетону.

      • Область застосування. Особливості. Конструкція поперечних перерізів прогонових будов мостів.
      • Армування прогонових будов мостів.
      • Види стиків.
      • Розділ 2. РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ.

       • Тема 5.Основи розрахунку плити прогонової будови залізобетонних мостів

        • Основні поняття о конструюванні та розрахунку балочних прогонових будов.
        • Визначення зусиль в плиті проїзної частини.
        • Розрахунок плити на міцність, тріщиностійкість та витривалість.
        • Тема 6.Основи розрахунку балки прогонової будови залізобетонних мостів.

         • Визначення зусиль в балках.
         • Розрахунок балок на міцність за нормальними та нахиленими перерізами.
         • Перевірка тріщиностійкості балок прогонових будов.
         • Визначення деформацій балочних прогонових будов.
         • Розділ 3. ОПОРНІ ЧАСТИНИ. ДЕФОРМАЦІЙНІ ШВИ. ОПОРИ МОСТІВ.

          • Тема 7.Опорні частини.

           • Види опорних частин мостів та їх розміщення.
           • Основи розрахунку опорних частин.
           • Тема 8. Деформаційні шви.

            • Сучасні деформаційні шви.
            • Особливості конструкції та роботи деформаційних швів в мостах.
            • Тема 9. Опори мостів.

             • Види опор.
             • Типи берегових опор монолітних, збірних та умови їх застосування.
             • Конструкція пальових, стоякових та стовпчастих опор.
             • Масивні монолітні та збірно-монолітні проміжні опори.
             • Металеві опори.
             • Тема 10. Розрахунок опор мостів.

              • Визначення навантажень діючих на проміжні опори та стояни.
              • Перевірка стійкості опор.
              • Перевірка міцності та тріщиностійкості опор.
              • Курсове проектування