Теми тижня

 • Вітаємо у курсі "Вища математика (3 семестр)"

  Автор і викладач курсу:

  Вишневецкий Александр Леонидович

  В 1972 году окончил механико-математический факультет ХГУ им. В.Н. Каразина

  по специальности «математик – преподаватель  математики». Доцент, канд. физ-мат. наук.

  С 2000 года по настоящее время является доцентом кафедры высшей математики ХНАДУ.

  Стаж преподавания высшей математики в ВУЗах исчисляется с января 1978 г.

  Мета курсу: студенти мають оволодіти основними поняттями класичного математичного аналізу,

  які є фундаментом для вивчення загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін. У ході роботи над

  курсом студенти мають отримати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом,  самостій-

  ного набування необхідних математичних знань, з тим, щоб у подальшому використовувати матема-

  тичні методи дослідження та застосовувати математичний апарат при розв’язуванні прикладних

  задач в інженерних галузях.

  Співавтор: Бобрицька Галина Сергіївна

 • Подвійний і потрійний інтеграл

  • Обчислення подвійного інтеграла

   • Обчислення потрійного інтеграла у декартовій, циліндричній і сферичній системі координат

    • Криволінійні інтеграли

     • Числові ряди. Ряди з додатними членами

      • Степеневі ряди

       • Розклад функції у степеневі ряди

        • Ряд Фур’є