Навчальна дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» належить до циклу нормативних професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців спеціальності 071«Облік і оподаткування»