для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи і технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»