Дисципліна викладається студентам магістрам 5 курсу механічного факультету