Розглянуті методи синтезу тестових вимірювальних сигналів, обгрунтовані методики вибору тестових сигналів в процесі метрологічних випробовувань та досліджень вимірювальних систем та каналів. Значна увага приділяється методам обробки вимірювальної інформації: методам усунення нестаціонарності виміряних сигналів, факторному аналізу, кластерному аналізу, просторово-часовій та частотно-часовій та частотній селекції сигналів з використанням програмних середовищ Originlab  та LabView.