Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи соціології і політології» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму (спеціальності)